Açılış Konuşmaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 4. Yerel Yönetimler Sempozyumu Açılış Konuşması

1999 yılları arasında Sayın Başbakanımızın o dönemlerde İstanbul’da yaptığı dünya çapındaki liderlik belediye başkanlığının getirdiği bir ivmedir, getirdiği bir oluşumdur, getirdiği bir berekettir. O gün İstanbul’da su yokken, İstanbul’da sular şılır şılır aktı, İstanbul’da çöp dağları varken İstanbul pırıl pırıl tertemiz oldu. İstanbul’da çok ciddi mesafeler alındı, İstanbul’da çevrecilikte, yeşillendirmede, ağaçlandırmada büyük mesafeler alında o günler bizleri iktidara taşıdı. Ve Türkiye Cumhuriyetinin 59-59-60’ıncı Hükümetlerinde ciddi manada Türkiye’nin yaklaşık 250 noktasında kentsel dönüşüm başladı. Ve Türkiye’de 500 binin üzerinde konut yapılmaya başlandı. Bu Türkiye’ye inşaat sektöründe, konut sektöründe planlı kentleşme ve konut üretiminde çok ciddi tecrübeler ve çok ciddi deneyimler kazandı. Ülkemizin 24 bin 500 kilometrelik bir fay hattı üzerinde olduğu çok nettir. Ülkemize Hakkari’den gider bir taraftan Kuzey’den, bir taraftan Güney’den ülkemizi kaplayan Ege ile boydan boya kaplayan 24 bin 500 kilometre uzunluğundaki fayda üzerinde bulunan binalarımızda 6.5 milyon birim konutun değişmesinin şart olduğu ortadadır. Gerek Pülümür depremi, gerek Bingöl depremi, gerek Sivrihisar depremi, gerek Elazığ depremi, gerek en son Van depreminin bize yaşattığı travmalar, Türkiye’de kentsel dönüşümün ne kadar zorunlu olduğunu bize göstermektedir.

 
Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı, siyaseti bir tarafa iterek kentsel dönüşümün şart olduğunu, elzem olduğunu ne kadar zor olduğunu bilerek bunu net bir şekilde ortaya koymuştur ve bu doğrultu da 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi yasasını çıkarttı. Bununla birlikte 775 sayılı gecekondu kanunu, yine 5393 sayılı belediye kanunun 73. maddesi doğrultusunda 5 Ekim 2012 tarihinde başlatmış olduğumuz büyük kentsel dönüşüm seferberliği Türkiye’nin her tarafında dalga dalga devam etmektedir. Bugün sadece bizzat vatandaşlar tarafından kendilerinin talebiyle benim evim riskli midir, değil midir diye talep edilerek 10 binin üzerinde riskli konut olarak tespit edilmiştir. Yine Bakanlığımız tarafından 25 bölgede riskli alan tespiti yapılmıştır. Belediyeler tarafından 73. maddeye göre de yaklaşık 40’ın üzerinde kentsel riskli alan tespiti yapılmıştır, kentsel dönüşüm alan tespiti yapılmıştır. Bugüne kadar yaklaşık Türkiye’de 300 bin birim konut riskli olarak tespit yapılmış ve 20 birim konutta yıkılmıştır. Yine inşallah 6 Nisan’da İstanbul’da Türkiye’nin her tarafında bağlantılı olarak yine yıkımlara başlayacağız. Bu dönüşüm Türkiye’de marka şehirlerin oluşturulmasın da, enerji tasarrufunun getirilmesinde, çevre bilincinin artırılmasında, parklara olan, bahçeleri olan modern hayatın gerektirdiği donatılarla bezenmiş şehirleri düzeltmede bize çok büyük gelişme sağlayacaktır. Kalkınmayı getirecektir, teknik alt yapıyı getirecektir, enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bu bakımdan çok başarılı olan belediyelerimiz var, belediye başkanlarımız var. Bugün burada 286 projeyle yarışma katılması büyük bir aşamadık. Belediyelerimizin ne denli modern hayatın gerektirdiği düzende çalıştığının bir göstergesidir, ama bunu biz yeterli görmüyoruz. Belediyelerin çalışmalarına baktığımız zaman, 286 değil, 2086 proje gelmeliydi. Gerçekten hakikaten belediyeler yaptıklarını tam olarak anlatamıyorlar. Bize gelen projelere baktık, bir de belediyelerin çalışmalarına baktık. Sayın Başbakanım, müsaade ederseniz burada arz etmek istiyorum Gaziantep Şahinbey Belediyesi bize proje getiremedi doğru düzgün proje. Ama ben dört sefer Gaziantep’e gittim, 1 kuruş devletten almadan 3 bine yakın gecekonduyu, kaçak yapıyı, salaş yapıyı dönüştürdü ben müsaadenizle kendisini tebrik ediyorum. Birçok belediyemiz var isimlerini zikretmiyorum, tüm belediyeleri tebrik ediyorum.
 
Çalışan belediye Türkiye’de 100’e yakın belediyemiz hakikaten destan yazacak, şiir yazacak tarzda kentsel dönüşüm yapmakta ve şehirlerini marka düzeyinde, çevrecilik düzeyinde çok ileri adımlar atmaktadır. Biz de güven olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bundan böyle çevre projesi getiren, çevreye duyarlı proje getiren belediyelerimize hibe tarzında çok daha fazla yardım edeceğimizi burada ifade etmek istiyorum.
 
Bu sempozyumun ülkemize, belediyemize, belediyeciliğimize, şehirlerimizin gelişmesine, kalkınmasına, Türkiye’mizin gelişmesine hayırlı olmasını diliyorum, hepinize en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 
Proje

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca bu yıl dördüncüsü yapılan Sempozyu...

Amaç ve İçerik

Bilimsel anlamda, şehirleşmenin, şehir kültürünün ve şehirli toplumun oluşmasın...